Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk de Heelhoek – Wijchen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Heelhoek
De Renbaan 5 6602 HM
Wijchen

Praktijkinformatie

Spreekuren

Drs. Houtzager:
aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Dr. Gijselhart :
aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Spreekuur alleen volgens afspraak
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Indien u meer dan de normale consulttijd (± 10 min.) nodig hebt, meerdere klachten/vragen wilt bespreken of als u met meerdere personen op het spreekuur wenst te komen, meld dit dan bij het maken van de afspraak. Er wordt dan meer tijd voor u gereserveerd.


Telefonisch Spreekuur

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 – 17.00 uur.  Telefoonnummer: 024 – 6415844

Keuzemenu:

Spoed                                  1
Algemeen                           2
Herhaalrecepten               3
Intercollegiaal overleg     4
Spoed avond, nacht, weekend: 0900 – 8880 (€ 0,10 p/m).

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch overleg met de assistente.
I.v.m. zo nodig overleg met de huisarts kunt u het beste bellen van
08.00u tot 10.00u en van 10.30 uur tot 11.00 uur.

Tussen 12.00 uur – 14.00 uur en na 16.00 uur zijn we tel. beperkt bereikbaar ivm andere werkzaamheden in de praktijk.


Telefonisch terugbelspreekuur

Wilt u een telefonische afspraak met de huisarts? Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de assistente vóór 11:00 uur.
De huisarts belt u dan later die dag terug.

Let op: Indien er via onze praktijk een bloed, urine of ander onderzoek plaats vindt, dient u zelf te bellen voor de uitslag hiervan.


Huisbezoek

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Graag een visite aanvragen vóór 11:00 uur. De huisarts probeert u te bezoeken tussen 11.30 uur en 14:00 uur.

Spreekuur assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.
Zij kan u goed te woord staan en is goed opgeleid om u ook op medisch vlak te helpen.
Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Ook kunt u bij haar terecht voor medisch advies.

U kunt bij de assistente o.a. verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek (hier hoeft u geen afspraak voor te maken)
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Injecties
 • Hartfilmpje maken
 • Verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak

Spoed

Spoed overdag tussen 08.00 en 17.00u uur

toets 1

Wanneer u overdag dringend medische hulp nodig heeft, kunt u ons snel bereiken door direct TOETS 1 in te drukken als u ons belt ( 024-6415844 ).
U wordt dan direct te woord gestaan. Kies deze keuze uitsluitend voor dringende gevallen. Wie dit nummer belt voor andere zaken, wordt doorverwezen naar het praktijknummer.

Spoednummer in avond, nacht en weekend

024 352 35 79 (= vanaf 1-1-2023 nieuw nummer!)

Wanneer u buiten werktijden met spoed medische zorg nodig heeft belt u het nummer van NEO Huisartsenzorg. U wordt dan door een doktersassistente verder geholpen.

Het adres van NEO Huisartsenzorg is:

Weg door Jonkerbos 108
6532 SZ Nijmegen

NEO Huisartsenzorg is alleen na telefonisch overleg op afspraak bereikbaar !

Voor levensbedreigde spoed belt u direct 112 !

Praktijkondersteuner Somatiek

In onze praktijk zijn Marieke en Marije werkzaam als POH-S.

De praktijkondersteuner heeft de zorg voor chronisch zieken. Aandoeningen als astma, copd (longemfyseem/ chronische bronchitis) en diabetes mellitus vragen in het dagelijkse leven om aanpassingen. Vanuit de huisartsenpraktijk wordt hier extra aandacht besteed in speciaal op deze patiëntengroepen gerichte spreekuren door praktijkondersteuner.

Per 6 oktober 2022 is Celina bij ons werkzaam als POH-S in opleiding. Haar stage duurt 1 jaar.


Praktijkondersteuner GGZ

In onze praktijk is Jacqueline werkzaam als POH-GGZ.

De POH-GGZ heeft kennis en ervaring op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Door de deskundigheid op het terrein van psychische,  psychosociale  en psychosomatische klachten is een kortdurende behandeling of begeleiding binnen de huisartsenpraktijk vaak mogelijk, zodat uw klachten of spanningen verminderen. Met een POH-GGZ is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met uw klachten.

Met welke klachten gaat u naar de POH-GGZ?
Dat kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Somberheid, vermoeden van depressie
 • Angst- en spanningsklachten
 • Slaapproblemen
 • Overbelasting/burn-out
 • Rouw
 • Relatieproblematiek of andere problemen in het werk of in de thuissituatie

Wat kan de POH-GGZ voor u doen?
Tijdens het intakegesprek (50 minuten) brengt de POH-GGZ samen met u uw klachten en hulpvraag in kaart. Afhankelijk van uw zorgbehoefte en hulpvraag volgen er vervolgafspraken (20 minuten). Na een paar gesprekken kunt u mogelijk weer op eigen kracht verder.

Mocht het nodig zijn, dan kan er wellicht toch nog besloten worden u door te verwijzen naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling). Dit alles gebeurt in samenspraak met uw huisarts, met wie informatie wordt uitgewisseld om goede beslissingen te nemen over uw behandeling.  De POH-GGZ heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht.

Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand?
Voor een afspraak bij de POH-GGZ is een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt eerst met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste afspraak voor een intakegesprek gemaakt.

Tijdsduur van een gesprek en gemiddelde duur van begeleiding
Het intakegesprek duurt ongeveer 50 minuten. De vervolgafspraken duren 20 minuten. Meestal zijn vijf gesprekken voldoende.

Kosten
Voor u zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken met de POH-GGZ. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering.

Wat vragen wij van u?
De POH-GGZ zal u af en toe vragen om thuis iets te lezen of te oefenen. Voor uw eigen herstel en  continuïteit van de behandeling is het van belang dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Afzeggen van een afspraak
Wij verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling bent verhinderd, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk.

Ehealth

Kijkt u ook eens op https://mentaalbeter.nl/. Dit vinden wij een betrouwbare site waar u diverse zelftesten kunt doen m.b.t. angst, depressie, autisme, ADHD etc.

Tarieven onderzoek/ consult

Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en daarom zijn er voor u als patiënt geen extra kosten verbonden aan een bezoek aan uw huisarts. Ook wordt uw eigen risico niet aangesproken wanneer u uw huisarts bezoekt. De huisarts declareert rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Let op!
Kosten voor vervolgonderzoeken of zorg buiten de praktijk worden wél met uw eigen risico verrekend, zoals:

 • voorgeschreven medicijnen
 • laboratorium- of röntgenonderzoek
 • verwijzing naar specialist

Er is één huisartstarief, dat buiten het basispakket van de zorgverzekering valt, namelijk reizigersadvisering en reizigersmedicatie. Het kan zijn dat u daarvoor wel aanvullend verzekerd bent. Hiervoor kunt u het best uw verzekeraar of uw polis raadplegen. Het tarief voor reizigersadvisering verschilt per huisartsenpraktijk.

Ook keuringstarieven vallen (vanzelfsprekend) buiten de basisverzekering. Voor keuringen en onderzoeken wordt één prestatie onderscheiden met een tarief per 5 minuten door de zorgverlener besteedde tijd. De tijdsduur voor iedere door of namens de huisarts besteedde 5 minuten aan keuringen/ onderzoek, inclusief de besteedde tijd aan bijbehorende rapportage, is leidend voor de declaratie. De in rekening te brengen besteedde tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Voor meer informatie over vergoedingen uit het basispakket kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Tarieven laboratoriumonderzoek

Klik hier voor een overzicht van de tarieven voor laboratoriumonderzoek e.d. van het SHO (Centra voor medische diagnostiek). Dit zijn vastgestelde tarieven door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Tarieven verrichtingen huisartsenpost Nijmegen

Klik hier voor een overzicht van de kosten.


Tarief No-show

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts of praktijkondersteuner wil maken neemt ook nog steeds toe. Het is daarom erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd de afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.
Om dit terug te dringen zullen wij deze gemiste afspraken bij de betreffende persoon in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet!
Bent u verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs dat u zich tijdig (minimaal 24 uur van te voren) bij ons afmeldt, zodat de plek die daarmee vrijkomt door iemand anders kan worden ingevuld. Dit geldt voor een afspraak met de huisarts, de assistente en de praktijkondersteuners (ook GGZ).

Indien er geen sprake is van een tijdige afmelding, brengen wij €25,- in rekening.

Consult POG GGZ bedraagt €50,-.


Tarief Huisartsenpost Nijmegen

Tel. adviezen: €35

Consult/ afspraak: €158,47

Visite aan huis: €237,71

Deze kosten gaan níet van uw eigen risico af. Bijkomende kosten, bijvoorbeeld als u medicijnen krijgt voorgeschreven of als u wordt doorverwezen naar een andere afdeling in het ziekenhuis, gaan wél af van uw eigen risico.

Als uw verzekeringsgegevens correct en bekend zijn, wordt de rekening rechtstreeks van de huisartsenpost naar uw zorgverzekeraar opgestuurd. Daarom is het belangrijk dat u uw zorgpas én legitimatiebewijs bij u heeft als u een consultafspraak hebt op de huisartsenpost.

Bij onvolledige gegevens moet u ter plaatse (contant geld, pinpas of creditcard) afrekenen op de huisartsenpost. U ontvangt hiervoor een nota aan de balie, die u vervolgens kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

Ook de spoedzorg op onze huisartsenpost wordt vergoed. Deze zorgkosten gaan ook níet van uw eigen risico af.

Momenteel heeft De Heelhoek geen vacature.

Mijn naam is Helmi Houtzager. Oorspronkelijk afkomstig uit het Brabantse land maar na mijn studie geneeskunde

M. (Marieke) van den Ham

waarnemend huisarts

Beschikbare dagen:

Vr

Aanwezig op vrijdag

Al enige tijd neem ik af en toe waar in huisartsenpraktijk de Heelhoek

Marieke

Praktijkondersteuner Somatiek

Marije

Praktijkondersteuner Somatiek

Lisa

Doktersassistente

Sonja

Doktersassistente

Inge

Doktersassistente

Alice

Doktersassistente

Jaqcueline

Praktijkondersteuner GGZ

Ik werk als POH-GGZ in drie huisartsenpraktijken in Wijchen.
Op maandag en dinsdag werk ik bij

Leonie Davidse

Praktijkmanager

Praktijkmanager sinds januari 2018.
Aanwezig op De Heelhoek op donderdagochtend

Lisanne Koopmans

Huisarts i.o.

Ik ben Lisanne Koopmans en per 1 maart ’23 start ik als huisarts in opleiding in

Celina

Praktijkondersteuner Somatiek i.o.

Carline

Doktersassistenten i.o.