Inschrijven – Huisartsenpraktijk de Heelhoek – Wijchen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Heelhoek
De Renbaan 5 6602 HM
Wijchen

Inschrijven

Formulieren

I.v.m. de vele aanmeldingen de afgelopen twee weken zijn we momenteel gesloten voor nieuwe inschrijvingen. We gaan weer open zodra we de administratie hebben bijgewerkt. (6-10-2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u zich als patiënt bij onze praktijk inschrijven, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Graag ontvangen we per nieuw in te schrijven persoon 1 inschrijfformulier.
Om u zo goed mogelijk in te kunnen schrijven, vragen wij u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Dit Toestemmingsformulier  kan belangrijk zijn voor goede, veilige en snelle zorg. Bijvoorbeeld als je medicijnen haalt bij een andere apotheek. Of als je bij een waarnemend huisarts komt, bijvoorbeeld op de huisartsenpost.  Je huisarts en je apotheken kunnen belangrijke informatie over jouw gezondheid delen met andere zorgverleners. Maar die mogen je gegevens alleen inzien als dat nodig is voor je behandeling. En alleen als jij dat goed vindt. Want alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen je huisarts en apotheken je medische gegevens beschikbaar stellen voor andere zorgverleners.
Voor meer informatie kijk op www.volgjezorg.nl

Alleen NA inschrijving  kunnen we u een afspraak aanbieden, en plannen we graag waar wenselijk een kennismakingsgesprek van twintig minuten, dit doen we het liefst voordat u komt voor een medische vraag.  Als u tijdens de kennismaking ook nog een hulpvraag heeft, dient u dat apart te vermelden bij het maken van deze afspraak.

Wilt u tevens een geldig legitimatiebewijs met pasfoto (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) van u zelf en alle overige in te schrijven volwassenen naar de praktijk meenemen? ( inschrijvingen kunnen wij dus niet per email ontvangen ) 


Al een huisarts in Wijchen

In het geval u reeds in Wijchen woont en van huisarts wilt veranderen, kunt u zich niet bij ons inschrijven.
Neem voor vragen telefonisch contact met ons op.

‘Alle patiënten hebben recht op vrije artsenkeuze. Als u binnen Wijchen over wil stappen naar een andere huisarts of huisartsenpraktijk,  kan dat. Wel moet de nieuwe praktijk open zijn voor het inschrijven van nieuwe patiënten. Daarnaast willen wij dat u eerst het gesprek met de huidige huisarts aangaat. Vaak is er namelijk sprake van verwarring, miscommunicatie of verkeerde verwachtingen. Een goed gesprek kan dan helpen om de relatie met uw huisarts te herstellen. Als u na dit gesprek alsnog naar een andere huisarts wil, dan zal uw oude huisarts contact opnemen met de nieuwe huisarts om hem of haar bij te praten. Ook vragen wij dan een kennismakingsgesprek te houden om te kijken of er met de nieuwe huisarts een goede klik is. Als dat zo is, kunt u overgeschreven worden naar de andere praktijk. ’


Uitschrijven huisarts

Voor ons als huisarts en voor u als patiënt werkt het het beste als alle personen die op één adres samen wonen dezelfde huisarts hebben.

We verzoeken u zelf aan uw zorgverzekeraar door te geven dat u en uw evt. gezinsleden zich hebben laten inschrijven in onze praktijk. Wilt u uw vorige huisarts ook op de hoogte brengen van de overschrijving naar onze praktijk met het verzoek om de medische gegevens naar onze praktijk te laten opsturen?

Denkt u ook aan uw apotheek ?