Overige informatie – Huisartsenpraktijk de Heelhoek – Wijchen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Heelhoek
De Renbaan 5 6602 HM
Wijchen

Overige informatie

Uw huisartspraktijk neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek  dat in samenwerking met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC wordt uitgevoerd.
Het doel van wetenschappelijk ondezoek bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is het verbeteren van de patienten-zorg en het medisch onderwijs.
Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar oorzaken van ziekten, betere behandelingen voor ziekten of methoden om ziekten eerer op te sporen?

Wat gebeurd er met uw gegevens ?

Klik hier voor meer informatie (PDF)

Soms kan het prettig zijn om in uw thuisomgeving bepaalde metingen te verrichten, zodat u hiervoor niet steeds naar de praktijk hoeft te komen.  Thuismetingen van bijvoorbeeld uw bloeddruk of zuurstofsaturatie kunt u dan makkelijk aan ons doorgeven. Onze huisartsenpraktijk biedt de mogelijkheid om de volgende soorten telemonitoring (thuis) te laten verrichten:

  • bloeddrukmeting: 24-uurs of meting enkele keren per dag
  • lichaamstemperatuur meten
  • zuurstofsaturatie
  • foto van bijvoorbeeld huiduitslag of het volgen van wondgenezing

Tijdens een consult met de huisarts of praktijkondersteuner zal samen met u bepaald worden of u in aanmerking komt voor een thuismeting.

Wilt u uw thuismetingen aan ons doorgeven? Dit kan via de telefoon aan de assistente of via de mail info@deheelhoek.nl.

Een behandelend arts mag géén medische verklaring afgeven over zijn eigen patiënten, omdat een verklaring een waardeoordeel bevat. Een onafhankelijke arts mag dit wel doen.

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ opgesteld. Voor u zelf, of voor de instantie die hierom vraagt.

Deze is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Engels, Turks en Arabisch.

Voor meer informatie kijk op de site van KNMG

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

In de privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en hierbij voldoen aan de nieuwe wet-en regelgeving Bescherming Privacy en Persoonsgegevens (mei 2018).

Klik hier voor de Privacyverklaring (PDF)